skip to Main Content
UUSI ASUINALUE - KUNNALLISTEKNIIKKA, VALOKUITU, MÖKKI JA TALO SAMASSA PAKETISSA

Pöksänlahti

FAQ – kysymyksiä ja vastauksia.

 

 1. Miten lähelle rantaa saa rakentaa ja mitkä on välimatkat rakennusten välillä, rantasauna ja talo-tontin rajoille?

VASTAUS: Asemakaava ja rakennusalueen rajat määräävät rakennusten paikat.
Rakennusalueen rajan etäisyys rantaviivasta vaihtelee eri tonteilla esim. maaston mukaan. Rantasaunan saa rakentaa lähemmäksi rantaa kuin muut rakennukset. Rakennusten etäisyydet toisistaan määrää palomääräykset
Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 4 metrin etäisyydelle rajasta.

 1. Minkäkokoisen ja muotoisen laiturin saa rakentaa?

VASTAUS: laiturin pinta-ala yli 20 m² tai pituus yli 15 m vaatii toimenpideluvan. Pienemmät eivät vaadi mitään lupaa.

 1. Onko Kuolimojärven vesi puhdasta?

VASTAUS: On. www.prokuolimo.fi

 1. Haluamme rantahietikon, saako pintakivet ruopata pois rannasta ja tuoda uutta hiekkaa tilalle?

VASTAUS: Asemakaavamääräysten mukaan ranta tulee säilyttää puustoisena ja luonnontilaisena.

 1. Saako laittaa maalämmön poraamalla tai veteen?

VASTAUS: Maalämpökaivon asentaminen vaatii Aluehallintoviraston vesilain mukaisen luvan. Käytännössä lupa on vaikea saada ja se on kallis. Lämmönkeruuputken asentaminen Kuolimoon on helpompi luvittaa. Kuolimo on kuitenkin Natura-aluetta, joten ELY-keskuksen kanta asennukseen on saatava ensin. Myös osakaskunnan lupa tarvitaan. Tästä tulee lisätietoa. Ilmasta veteen järjestelmä myös vaihtoehtona.

 1. Rannassa on jään muodostamia muotoja, saako niitä tasoittaa ja tehdä tasaista pihaa, kulkutie laiturille?

VASTAUS: Laiturille saa tehdä kulkuväylän; muuten ranta pitää säilyttää luonnontilaisena ja puustoisena

 1. Haluamme mustan, yksitasoisen koko seinän kokoisilla ikkunoilla talon?

VASTAUS: Tummat värit julkisivuissa ovat suositeltuja Katso lisää rakennustapaohjeesta.

 1. Milloin saa alkaa kaataa puita ja millä ehdoin? Milloin saa alkaa muokata tonttimaata kun kaupat on tehty?

VASTAUS: Puita saa alkaa kaataa ja maata muokata, kun kauppakirjan mukaisen purkavan ehdon ei katsota toteutuvan. Huom. nykyisiä kulkuväyliä ei saa katkaista ennen kuin korvaava katuyhteys on valmiina.

 1. Jos vaadittu määrä tontteja menee nyt heti kaupaksi, voiko rakennusaikataulua nopeuttaa, ja miten?

VASTAUS:  Pöksänlahden rakentamisaikataulu on kunnan hyväksytyssä taloussuunnitelmassa. Aikataulun muuttaminen edellyttää talousarviokäsittelyn ja valtuuston hyväksynnän sekä sen, että muita investointihankkeita on vastaavasti mahdollista siirtää. Mikäli kaikki tontit saadaan heti myytyä, asiaa varmaan selvitellään, mutta lupausta ei voi antaa. Ongelmana on myös se, että niin suunnittelu, vanhojen rakennusten purkutyöt kuin infran rakennuttaminen ovat kaikki kilpailutettava ja vuodella aikataulun tiukentaminen voi osoittautua jo siksi vaikeaksi.

 1. Kunnallistekniikka ja valokuituliittymä sisältyy tontin hintaan, tuleeko valokuidusta muita maksuja ja mikä on kuukausimaksu?

VASTAUS: Kyllä tulee kuukausimaksut. Saimaan Kuidulla on erihintaisia ja eri nopeudella toimivia yhteyksiä. Hinnat ovat 28,90 – 69,90 €/kk (2020).

 1. Tuleeko alueelle mitä palveluja, kuntopaikkaa, lasten aluetta?

VASTAUS: Asemakaavan mukaan alueelle on mahdollista sijoittaa lähiliikuntapalveluita ja leikkikenttiä. Niiden toteuttaminen riippuu paljon alueen muun rakentamisen aikataulusta.

 1. Miten leveä on ajotie? Palaako katuvalot koko ajan?

VASTAUS: Ajoyhteyksien leveyttä ei ole määritelty. Periaatteessa leveys on yhdelle ajoneuvolle. Katuvalot ohjelmoidaan palamaan kunnan päätösten mukaisille ajanjaksoille (läpi yön nykyisin). Nykyään on uusilla alueilla enemmän käytössä ohjaustapa, jolla valaistustehoa lasketaan yön hiljaisille tunneille pienemmäksi, tällöinkin valot palavat koko yön.

 1. Alueen yleinen sauna, kuka sitä saa käyttää ja miten sitä ylläpidetään?

VASTAUS: Sauna luovutetaan alueen asukasyhdistyksen käyttöön. Asukasyhdistys laatii pelisäännön saunalle ja vastaa kaikin puolin siitä. Kunta ei peri vuokraa saunasta, jos ylläpito on asukasyhdistyksellä.

 1. Milloin pitää aloittaa ja päättää rakentaminen, ja milloin pitää muuttaa taloon?

VASTAUS: Mallikauppakirjaehtojen ja myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Kunta ei voi pakottaa taloon muutamista.

 1. Voiko ostaa useamman tontin ja yhdistää niitä tai tehdä paritalon?

VASTAUS: Ei voi ostaa useampaa tonttia. Paritalon saa rakentaa kaikille nyt myynnissä oleville tonteille.

Back To Top